1.     Yi-Feng Hong, An-Qing Jia, Shou-Fei Gao, Yu-Lin Sheng, Xiao-Song Lu, Zhi Liang, Zhe Zhang, Wei Ding, & Ying-Ying Wang, “Birefringent, low loss, and broadband semi-tube anti-resonant hollow-core fiber,”Optics Letters 48, 163-166 (2023).

2.     Yu-Lin Sheng, Yi-Zhi Sun, Shou-Fei Gao, Zhi Liang, Yi-Feng Hong, Ying-Ying Wang, & Wei Ding, “Accurate modeling and measurement of pressure-induced group velocity dispersion variations in anti-resonant hollow-core fibers,”Optics Letters 48, 1506-1509 (2023).

2.     An-Qing Jia, Yi-Feng Hong, Qi Liu, Yi-Zhi Sun, Shou-Fei Gao, Yu-Lin Sheng, Ying-Ying Wang, & Wei Ding, “Accurate modeling and measurement of pressure-induced group velocity dispersion variations in anti-resonant hollow-core fibers,”Optics Letters 48, 1622-1625 (2023).